GARANTIEVOORWAARDEN PAALDERT

Paaldert is ontworpen volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en gegarandeerd vrij van defecten, zowel materieel als fabrieksfouten, tijdens de wettelijk vastgestelde garantieperiode vanaf de eerste aankoopdatum. Mocht het product tijdens deze periode gebreken vertonen veroorzaakt door defecte materialen en/of fabrieksfouten, neem dan rechtstreeks contact op met PAALDERT.

De volgende situaties vallen niet onder de garantie:

  • Er zijn reparaties of aanpassingen aan Paaldert uitgevoerd, of er is een poging daartoe ondernomen, door een niet-geautoriseerd hersteller.
  • Normale slijtage.
  • Paaldert is misbruikt, verkeerd gebruikt of slecht onderhouden.
  • Er zijn niet-originele reserveonderdelen gebruikt.

 

Dit vormt de enige garantie opgesteld door het bedrijf zowel expliciet als impliciet. Er bestaan geen andere garanties expliciet of impliciet welke verder gaan dan deze garantie, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor bepaalde doeleinden. In geen enkel geval kan PAALDERT aansprakelijk worden gesteld voor incidentele schade of gevolgschade. Reparaties van derden zijn gelimiteerd tot de reparatie of vervanging van defecte producten of onderdelen. Het product is onderhevig aan wijzigingen. Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

Paaldert
Sliemkampen 6 9431 JR Westerbork info@paaldert.nl KVK: 04084808